Page 1 - Drill-Drain - wgłębny drenaż wiercony
P. 1

DRILL DRAIN         ®

                                         • Kontrola sączeń wody ze
      Wgłębny drenaż wiercony                         skarpy

                                         • Redukcja parcia
                                          hydrostatycznego na
                                          konstrukcje oporowe


                                         • Utrzymanie właściwych
            > 10 o                           parametrów gruntu


                                         • Redukcja ciśnienia
                                          porowego w gruncie
     stabilizacja zbocza z za
     pomocą torkretu i gwoździ                        • Brak niekorzystnych zjawisk
     gruntowych TITAN                             związanych z zamarzaniem
                                          wody
                            warstwa wodonośna     • Zachowanie kohezji


   odwodnienie skarpy
   w systemie DRILL DRAIN ®                          • Zachowanie kąta tarcia
   z gwoździem drenującym                            wewnętrznego
   TITAN 40/27                      DRILL DRAIN ®
                               wznoszący kierunek
                               wiercenia do 1 m
                               warstwy wodonośnej
           wypływ wody            krzywa filtracji
                                                           GEOTECHNIKA
   1   2   3   4   5   6