Geo Blog      PL

Publikacje

Sierant J. (2004), Mikropale TITAN , Materiały Budowlane, Nr 10, s. 52-53
Sierant J. (2004), System TITAN w inżynierii budowlanej , Materiały Budowlane, Nr 2, s. 14-1
Sierant J. (2004), System TITAN , Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele, Nr 3, s. 34-36
Sierant J. (2005), Samowiercące zbrojenia , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 3, s.50-52
Sierant J. (2005), TITAN - nowy wymiar fundamentowania , Geoinżynieria i Tunelowanie, nr 1, s, s. 18--20
Sierant J. (2006), Mikropale – typowe zastosowania specjalne , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 6, s. 44--46
Sierant J. (2006), System TITAN w drogownictwie , Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele, nr 1, s. 46--48
Sierant J. (2006), Zabezpieczenie zbocza Czantorii metodą gwoździowania , Materiały Budowlane, Nr 4, s. 98--99
Sierant J. (2007), System Ischebeck TITAN - skuteczny sposób zabezpieczania głębokich wykopów drogowych , Materiały Budowlane, Nr 4, s. 78-80
Sierant J. (2007), Wymogi i warunki stosowania samowiercących iniekcyjnych gwoździ gruntowych i mikropali , Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele, nr 1, s. 50--51
Sierant J. (2008), Od głębokich wykopów po tunele. Titan w drogowych obiektach inżynierskich , Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele, nr 2, s. 16--18
Mrozik M., Sierant J. (2009), Zagwoździowane skarpy przy modernizowanych drogach S1, S7 i DK 69 , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 5, s. 60--64
Sierant J. (2009), Przegląd konstrukcji gwoździowanych w drogownictwie , Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele, nr 1, s. 32--34
Sierant J. (2009), Typ gwintu a ochrona antykorozyjna , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 3, s. 34--36
Sierant J. (2009), Wielkie możliwości małych pali , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 4, s. 46--48
Sierant J. (2010), Mikropalowa (r)ewolucja - mikropale geotermalne , Materiały Budowlane, Nr 7, s. 8,23
Sierant J. (2011), Likwidacja problemów osuwiskowych w drogownictwie - skuteczność kompleksowych rozwiązań geotechnicznych, cz. 1 , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 6, s. 20--25
Maca N. (2011), Innowacyjna geoinżynieria szansą na sprawną modernizację infrastruktury kolejowej , Materiały Budowlane, Nr 11, s. 36, 38
Maca N., Sierant J. (2012), Kolejowe budownictwo inżynieryjne. Fundament(alne) zmiany - bez ograniczeń, bez ryzyka , Inżynier Budownictwa, Nr 6, s. 88--91
Sierant J. (2012), Mikropalowe posadowienie dużego obiektu mostowego na słabym podłozu - cz. 1 , Inżynier Budownictwa, Nr 9, s. 50--53
Sierant J. (2012), Mikropalowe posadowienie dużego obiektu mostowego na słabym podłozu - cz. 2 , Inżynier Budownictwa, Nr 10, s. 68--71
Maca N. (2013), Innowacyjne systemy deskowań aluminiowych , Inzynier Budownictwa Nr 5, Dodatek Specjalny: rusztowania i deskowania, s. 64--65
Sierant J., Sołtysik R. (2013), Zabezpieczenie głębokich wykopów w sąsiedztwie obiektów zabytkowych na budowie Muzeum Śląskiego w Katwicach , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 3, s. 74--80
Maca N. (2013), Buduje się... , Informator Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 2, s. 6--8
Rychlewski P., Jurasz W., Sierant J. (2014), Fundamenty palowe - jako elementy instalacji pozyskującej energię cieplną z gruntu w instalacjach pomp ciepła - termopale , Inżynier Budownictwa Nr 1, s. 93--99
J. Sierant (2015), Kotwienie płyty dennej budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 4, s.34-37
ISCHEBECK TITAN POLSKA (2016), Nowość w rodzinie LITEBOX! , Wodociągi i Kanalizacja 05(147)/2016
Maca N., Sierant J. (2016), Stal do zbrojenia mikropali i gwoździ gruntowych wykonywanych w technologii samowiercącej , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 4, s. 60--64
M. Kowalski (2016), Domknięcie czołowe LITEBOX , Wodociągi-Kanalizacja 05(147)/2016, s. 48-49
N. Maca (2017), Geotermia niskich temperatur jako energia przyszłości. Termoaktywne konstrukcje inżynierskie jako narzędzie jej wykorzystania , XXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła, 7 ÷ 10 marca 2017. Kraków: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski (2017), tom II, s. 37-56
Maca N. (2018), Nowoczesne rozwiązania geotechniczne szansą na szybszą modernizację infrastruktury kolejowej , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Nr 5, s. 54--57
A. Zych, M. Kowalski (2018), Trudna sprawa , Newsweek 31/2018, Temat Specjalny Nowoczesne Budownictwo
N. Maca (2018), Zabezpieczanie skarp przez gwoździowanie – przewodnik dobrego wykonawstwa , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2018, nr 6, s 64-66
J.Sierant (2018), Innowacyjne systemy deskowań aluminiowych , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad – Grudzień 2018, s. 44-45
N. Maca (2019), NFF - trwałe nawierzchnie kolejowe bez ryzyka, w każdych warunkach , Inżynier Budownictwa, grudzień 2018 (167), s. 46-47
M. Szczygielski (2019), Projektowanie z wykorzystaniem modelowania numerycznego na przykładzie wzmocnienia gruntu metodą CDMM , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2018, nr 2, s 84-86
N. Maca, J. Sierant (2019), Excavation support – geotechnical failures in the context of design and execution errors as well as formal and economic conditions , 29 Międzynarodowa Konferencja naukowo-technicznej Awarie Budowlane - 29th International Conference on Sructural Failures, Journal MATEC Web of Conferences Volume 284 03006 (2019)
N. Maca (2019), Warsztaty Eurokod 7 – Nowa Generacja , GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele [68] 3/2019, s.9
N Maca (2019), Coraz głębiej, coraz gęściej – wyzwania geotechniczne w projektach realizowanych w zabudowie miejskiej , 26 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Lipiec – Sierpień 2019, s. 26-29
N. Maca (2019), Nowa generacja Eurokodu 7 Nadchodzące zmiany w projektowaniu konstrukcji geotechnicznych , Inżynier Budownictwa lipiec/sierpień 2019 [174], s.54-58
N. Maca (2019), Stabilizacja osuwisk – złożony problem, kompleksowe rozwiązania. Inżynierski Pakiet Osuwiskowy , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad – Grudzień 2019, s. 26-28
N. Maca (2020), Museum of the Second World War in Poland – Challenging Anchoring Against Uplift , Deep Foundations Magazine Jan/Feb 2020, s. 14-18
M. Kowalski (2020), LITEBOX - Najlżejsze szalunki wykopowe w Europie, , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Styczeń – Luty 2020, s. 34-37
Claire Vigneron (2020), Ischebeck Titan Pologne reçoit la coupe du monde des micropieux , Solscope MAG, kwiecień 2020, s 15-16
N. Maca (2020), Mikropale i gwoździe gruntowe TITAN – przegląd wybranych zastosowań dla budownictwa kolejowego , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Wrzesień - Październik 2020
M. Karpiński-Rzepa, A. Biedrzycka (2022), Jak odczarować geotechnikę, czyli 20 lat TITAN POLSKA , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 5 (104)
M. Kowalski (2023), Szalunki aluminiowe LITEBOX – niekwestionowany lider w branży , Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 3 (108) 2023
„Twoja wizja, nasza technologia”
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.×