Informacje

Opłata za uczestnictwo warsztatach wynosi 80 zł netto.

Opłata obejmuje:

 1. Udział w wybranym dniu warsztatów.

 2. Obiad oraz tzw. przerwy kawowe w czasie obrad.

Ponadto każdy uczestnik po ukończeniu Szkoły otrzyma pakiet materiałów, stanowiący kompleksowy podręcznik projektowania i wykonywania mikropali, który będzie stanowić idealny punkt odniesienia dla wykorzystania w ramach przyszłych projektów oraz certyfikat uczestnictwa.

Zbiorcza rejestracja

W celu zarejestrowania za jednym razem większej ilości osób bardzo prosimy o przesłanie na adres poczta@szkolamikropali.pl wypełnionego formularza dostępnego tutaj.

Warunki uczestnictwa w Szkole Mikropali:

 1. Ilość miejsc w warsztatach jest ograniczona.
 2. Zgłoszenie Uczestnictwa w warsztatach wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej warsztatów.
 3. Potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do wpłaty zostanie przesłane drogą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji.
 4. Opłatę za uczestnictwo w warsztatach należy przesłać na konto organizatora podane w potwierdzeniu rejestracji. Opłaty za uczestnictwo w Warsztatach należy dokonać w terminie 7 dni od daty otrzymania Potwierdzenia rejestracji. W przypadku niedokonania wpłaty w tym terminie, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.
 5. Po otrzymaniu całej wpłaty Organizator prześle na adres email wskazany przy rejestracji Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach.
 6. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność wpłat.
 7. Organizator wystawi fakturę VAT za udział w warsztatach.
 8. Faktura zostanie wystawiona na dane podane podczas rejestracji.
 9. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w warsztatach.
 10. Koszt pobytu i przejazdu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 11. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 dni przed planowanym dniem warsztatów.
 12. Zgłoszenia wysłane po terminie będą uwzględniane tylko w przypadku dostępności miejsc.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych warsztatów w przypadku nie wystarczającej ilości chętnych. Informacja o odwołaniu Warsztatów zostanie przesłana do Uczestników drga elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji, a opłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni.
 14. Rezygnacja z uczestnictwa z udziału w warsztatach winna być dokonana w formie pisemnej i wysłana droga mailową do Organizatora w terminie do 7 dni przed planowaną datą Warsztatów. Rezygnacje przesłane po tym terminie nie będą uwzględniane.
 15. W przypadku rezygnacji w podanym terminie z uczestnictwa udziału w warsztatach cała kwota zostanie zwrócona ustnikowi na wskazane konto w terminie do 14 dni.

Organizator oraz dane do wpłaty

TITAN POLSKA Sp.  z o.o.
ul. Miłkowskiego 3/801
30-349 Kraków
NIP: 6772189288

Kontakt: 

Email: poczta@szkolamikropali.pl
Tel: + 48 12 25 55 906

„Twoja wizja, nasza technologia”
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.×
>Newsletter >
więcej