Geo Blog      PL

Geo Blog

23.07.2018
Trudna sprawa
01.11.2020
Roboty palowe - wyzwania dla Inwestora

W ramach dyskusji o aktualnych problemach branży geotechnicznej,w najnowszym wydaniu Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego pojawiła się wypowiedź naszego dyrektora Jakuba Sieranta.

Odpowiada on na pytanie:

Roboty palowe mają decydujący wpływ na trwałość i bezpieczeństwo budowli. Jakie wyzwania stoją przed inwestorem w przypadku tego rodzaju robót?

Roboty fundamentowe są jednym z najistotniejszych etapów procesu inwestycyjnego, decydującym o trwałości i bezpieczeństwie budowli. W przypadku fundamentów pośrednich – palowych bądź mikropalowych – roboty te są jednocześnie wyraźną pozycją w budżecie całej inwestycji. Dodatkowo ich charakter, jako robót ulegających zakryciu sprawia, że wszelkie niedoskonałości są niezwykle trudne i kosztowne w naprawie. Dlatego szczególną rolą inwestora, czy też podległych mu służb, powinien być właściwy nadzór i kontrola jakości zarówno wykonywanych prac, oraz – co szczególnie istotne - zastosowanych materiałów.

Kwestia materiałów konstrukcyjnych stosowanych do zbrojenia mikropali jest uregulowana odpowiednimi normami. Niezależnie od technologii i właściwego jej rodzaju zbrojenia – prętów, rur gładkich, profili walcowanych, czy żerdzi tzw. samowiercących, normy dopuszczają stosowanie tych wyrobów wykonanych wyłącznie ze stali konstrukcyjnej. Wydaje się to dość oczywistym wymogiem, gdyż w przemyśle budowlanym nie stosuje się do celów konstrukcyjnych elementów stalowych wykonanych ze stali do tego nieprzeznaczonej. Belki stalowe, pręty zbrojeniowe, grodzice stalowe – nikt nie wyobraża sobie nawet wyprodukowania tych wyrobów ze stali innej niż konstrukcyjna, nie wspominając o ich hipotetycznym użyciu w budownictwie.

Tymczasem reżimy jakościowe dla najpopularniejszej, ostatnimi czasy, technologii mikropali samowiercących znalazły się zupełnie poza nawiasem uregulowań normowych i karbów jakościowych. Pogoń za fałszywie rozumianą oszczędnością doprowadziła w tej materii do podwójnych standardów tak, jakby mikropale samowiercące nie podlegały wymogom konstrukcji budowlanej. Dopuszcza się zbrojenie takich mikropali żerdziami z różnych, egzotycznych gatunków stali, które nigdy nie byłyby zaakceptowane w innych rodzajach konstrukcji. Jedynym parametrem podlegającym weryfikacji stała się nośność żerdzi. Pozostałe właściwości użytkowe będące pochodną właściwego gatunku stali, które są decydujące dla bezpieczeństwa i trwałości, są przy zatwierdzaniu materiału pomijane.

Przyczynkiem są Krajowe Oceny Techniczne dla niektórych systemów samowiercących pozbawione informacji o gatunku stali, z którego wykonany jest dany wyrób budowlany. Pamiętać należy, iż KOT jest niejako katalogiem właściwości deklarowanych przez producenta. Nie potwierdza również zgodności z normatywami. Nie zdejmuje zatem z użytkownika (projektanta, inwestora, inspektora nadzoru) odpowiedzialności za poprawność, trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji. W najlepiej rozumianym interesie inwestora powinno być zatem wymaganie Krajowej Oceny Technicznej z właściwie opisanym wyrobem (podanym gatunkiem stali) lub wymaganie przy zatwierdzaniu materiału atestu hutniczego tak, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych.

 

„Twoja wizja, nasza technologia”
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.×
>Newsletter >
więcej